bn-herb.png
_0003_6.jpg
Opcje zaawansowane
Piątek, 5-06-2020,   Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Informacja dotycząca uruchomienia oddziałów przedszkolnych
05.05.2020Karol Stęplowski179
grafika

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia od 6 maja 2020 r.  Wójt dopuszcza możliwość otwarcia w Gminie Łopiennik Górny oddziałów przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych, jeśli Rodzice zgłaszają potrzebę a Dyrektorzy są w stanie zorganizować zajęcia, spełniające narzucone wymogi.

Na podstawie podjętych działań oraz danych ze szkół informujemy, że:

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym od 6 maja 2020 r.  zostaje uruchomiony działający przy placówce Oddział przedszkolny – jedna grupa,

- w Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Dolnym ze względu na brak zgłaszanych potrzeb obecnie nie planuje się uruchomienia Oddziału przedszkolnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się ze szkołą lub na stronach internetowych szkół.

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  •  Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  •  Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3964885
«»