bn-herb.png
_0004_5.jpg
Opcje zaawansowane
Wtorek, 26-05-2020,   Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny
18.04.2019Karol Stęplowski1295
grafika

Z przyjemnością informujemy, iż Gminie Łopiennik Górny udało się pozyskać dofinansowanie unijne na odbudowę zdegradowanych przestrzeni publicznych gminy. W dniu 07 marca 2019 r. podpisano z Zarządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny”. Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel główny projektu: poprawa sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych obszaru zdegradowanego na terenie gminy Łopiennik Górny poprzez wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych obejmujących m.in. zadania w zakresie głębokiej przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów i obszarów, ukierunkowane w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

Efekty projektu: poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej i estetyki przestrzeni publicznej przyczyniająca się do poprawy jakości korzystania z przestrzeni publicznej, stworzenie warunków infrastrukturalnych do realizacji przedsięwzięć o charakterze społecznym, likwidacja izolacji obszarów problemowych i aktywizacja zawodowa i społeczna osób zamieszkujących te obszary, stworzenie miejsc aktywności społecznej.

Wartość całkowita projektu: 1 707 593,11 zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 1 137 763,63 zł

Wartość dofinansowania ze środków publicznych: 133 853,54 zł

W ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny” zaplanowano realizacją następujących zadań:

1)   modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszanka

Celem inwestycji jest przywrócenie budynkowi funkcji użytkowych. Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje:

- wymianę poszycia dachowego,

- docieplenie budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji,

- wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- wykonanie instalacji grzewczej (piec na pellet),

- zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku

2)   przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Olszanka

Boisko nie wykorzystywane od wielu lat, jest zdegradowane i porośnięte trawą. Celem inwestycji jest przywrócenie obiektowi pierwotnych funkcji użytkowych. Odbudowane boisko będzie spełniało wymogi niezbędne do organizacji rozgrywek piłkarskich. Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje:

- roboty związane z renowacją nawierzchni,

- ogrodzeniem obiektu,

- zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie parkingu, zaplecza socjalnego, szatni,

- wykonanie nowych przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacji,

- wyposażenie obiektu w siedzenia/ławki, piłkochwyty oraz wiaty dla zespołów.

3)  przebudowa parkingu w centrum gminy (przy kościele parafialnym)

Inwestycja będzie realizowana przez Gminę w porozumieniu z parafią. Ponieważ działka, na której zlokalizowany jest plac parkingowy w większości należy do parafii i jest jej własnością, parafia będzie partycypowała w kosztach budowy parkingu poprzez wniesienie wkładu własnego w wysokości 15% kosztów inwestycji. Część kosztów poniesie także gmina, ponieważ plac parkingowy położony jest częściowo w pasie drogi gminnej. W stanie istniejącym parking posiada nawierzchnię tłuczniową (częściowo ziemną). Celem inwestycji jest nadanie obiektowi właściwych funkcji użytkowych. Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje przebudowę parkingu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej. Zaprojektowano parking dla kilkudziesięciu miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej oraz częściowo z płyt ażurowych (ze względu na konieczność zapewnienia przesiąkania wód opadowych i składowania śniegu w miesiącach zimowych). Parking posiada połączenie z istniejącym chodnikiem poprzez nowe przejście dla pieszych.

Realizację projektu przewidziano na lata 2019-2020. W 2019 roku zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie parkingu przy kościele oraz boiska sportowego.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3956067
«»