bn-herb.png
_0002_7.jpg
Opcje zaawansowane
Poniedziałek, 11-11-2019,   Imieniny: Bartłomieja, Gertrudy, Marcina
Remont dróg w gminie
10.07.2019Karol Stęplowski700
grafika

Uprzejmie informujemy, iż zakończono przebudowę mostu na rzece Łopa w ramach inwestycji pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej Nr 3117L Łopiennik Górny – Orchowiec wraz z dojazdami do mostu oraz przebudową przepustu na dojeździe do mostu”. Zadanie zrealizowano w ramach porozumienia z Powiatem Krasnostawskim, przy współudziale środków przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Wkład własny gminy w zrealizowaną przebudowę wyniósł ponad 1 mln zł.

Informujemy ponadto o realizowanych obecnie inwestycjach drogowych na terenie gminy. Na ukończeniu są roboty związane z „Przebudową drogi gminnej Nr 109635L łączącej miejscowości Krzywe, Olszanka i Łopiennik Nadrzeczny z drogą krajową Nr 17". Zadanie realizowane jestw ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi (blisko 4 km), pobocza i zjazdy tłuczniowe, trwają prace porządkowe oraz wprowadzanie organizacji ruchu.

W najbliższych dniach rozpocznie się jeszcze jedna inwestycji "Remont mostu w ciągu drogi gminnej 109635L w miejscowości Olszanka". Informujemy, iż w związku z remontem mostu od dnia 17 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Most zostanie zamknięty i przejazd będzie możliwy tylko przez drogę powiatową (Łopiennik Górny). Wykonawca dołoży wszelkiej staranności, aby wskazane utrudnienia potrwały jak najkrócej. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na koniec października.

Informujemy także, iż rozpoczęły się prace związane z "Przebudową parkingu w Łopienniku Nadrzecznym" – przy kościele. Zadanie realizowane jest w porozumieniu z Parafią w Łopienniku Nadrzecznym w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny”, realizowanego w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020. W najbliższych tygodniach wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej oraz częściowo z płyt ażurowych. Termin zakończenia robót zaplanowano przed uroczystościami odpustowymi. Korzystających z parkingu prosimy o wyrozumiałość oraz dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i parkowanie samochodów poza placem budowy.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn10.png
bn11.png
bn1.png
bn2.png
bn3.png
bn4.png
LL2014.jpg
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3796525
«»