bn-herb.png
_0006_3.jpg
Opcje zaawansowane
Czwartek, 9-04-2020,   Imieniny: Mai, Marcelego, Wadima
Dożynki Gminne 2019
20.08.2019Bartłomiej Weremko790
grafika
Powiązane galerie:
grafika
Bartłomiej WeremkoZdjęć: 67

Dnia 15 sierpnia 2019 roku odbyły się Dożynki Gminne na placu w amfiteatrze przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym. Na uroczystość przybyli:

Pan Sebastian Trojak Marszałek Województwa - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan Grzegorz Lipa Dyrektor Wydz. Bezpieczeństwa i Zarz. Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim, Pan Przemysław Matysiak Dyrektor Biura Poselskiego w Krasnymstawie Pana Posła na Sejm Lucjana Cichosza, Pan Witold Boruczenko Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego, Pan Marek Nowosadzki V-ce Starosta Krasnostawski, Pan Bogusław Domański Radny Rady Powiatu Krasnostawskiego, Pan Wiesław Orzędowski Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Pani Urszula Wojewoda Kierownik Powiatowego Związku Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie, Pani Anna Łusiak oraz Pan Andrzej Ozonek z małżonkami – Starostowie Dożynek, Pan Artur Sawa Wójt Gminy Łopiennik Górny, Pan Wojciech Kister Przewodniczący  Rady Gminy Łopiennik Górny, mjr. Dariusz Stafijowski w zastępstwie Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, st. bryg. Dariusz Pylak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Pan Waldemar Czajka Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw, Pan Jacek Dzik Naczelnik Wydziału Rolnictwa Powiatu Krasnostawskiego, Pan Wojciech Hus Przedstawiciel LGD „Krasnystaw PLUS”, Pani Wiesława Olech Dyrektor Banku Spółdzielczego o/Łopiennik Nadrzeczny, Pan Marek Ilczuk Prezes Stowarzyszenia PATRON, Radani Rady Gminy Łopiennik Górny: Pani Bożena Buk, Pani Katarzyna Tokarczuk, Pani Beata Kmieć, Pani Elżbieta Skrajnowska, Pani Anna Szadura, Pani Anna Kawęcka, Pan Piotr Toczony, Pan Mateusz Marciniak, Pan Robert Pacan, Pan Edward  Bubicz, Pan Tomasz Żołyniak, Pan Jarosław Weremko, Pan Andrzej Maziarczuk, druh Jerzy Szadura Prezes Gminnego Zarządu OSP w Łopienniku Górnym, druh Dariusz Nawrocki Komendant Gminny OSP Łopiennik Górny, Pani Magdalena Weremko Prezes Spółdzielni GS SCH, Pani Maria Rzemińska Prezes Stowarzyszenia Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Pani Ewa Janik Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Nadrzecznym, Pani Beata Wolanin Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym, Pani Ewa Fyk Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żulinie, Pani Katarzyna Weremko Dyrektor Biura Obsługi Szkół Samorządowych, Pan Dariusz Zawada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pani Grażyna Skrzypa Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy, Pani Longina Weremko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Karol Stęplowski Zastępca Wójta, Pani Agnieszka Sapko Skarbnik Gminy, Pani Monika Zaj Sekretarz Gminy, Pani Dorota Szewczyk Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Pani Agnieszka Wójtowicz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Pani Grażyna Szpakowska Sołtys Dobryniów Kolonia, Pani Mariola Chęć Sołtys Łopiennika Nadrzecznego, Pani Marzena Kneć Sołtys Glinisk, Pani Halina Naróg Sołtys Żulina, Pani Małgorzata Bandosz Sołtys Woli Żulińskiej, Pani Urszula Szpakowska Sołtys Borowicy, Pani Beata Wnuk Sołtys Nowin, Pan Marcin Zieńkowski Sołtys Łopiennika Podleśnego, Pan Leszek Fornal Sołtys Olszanki, Pan Stanisław Błaziak Sołtys Łopiennika Dolnego Kolonia, Pan Wiesław Szadura Sołtys Łopiennika Dolnego, Pan Ryszard Sysa Sołtys Dobryniowa, Pan Jan Pacan Sołtys Majdanu Krzywskiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrował ks. Arkadiusz Kot wikariusz Parafii pw. św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym oraz ks. Piotr Siekierka proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Żulinie.

Podczas liturgii został poświęcony chleb i wieńce dożynkowe. Po mszy świętej został wprowadzony na plac korowód dożynkowy przy akompaniamencie kapeli „Łopieńczacy”, w którym znaleźli się starostwie dożynek, władze, delegacje z wieńcami oraz mieszkańcy.

Rozpoczęła się prezentacja wieńców dożynkowych. Na zakończenie prezentacji został obtańczony wieniec gminny przez zespół tańca ludowego „MŁYN”.

Następnie odbyło się widowisko obrzędowe pt. „Żeńcy”, które zostało zakończone uroczystym polonezem, w którym udział wzięli zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie chleba dożynkowego wykonanego z tegorocznych zbiorów przez starostów Panią Annę Łusiak i Pana Andrzeja Ozonka na ręce Pana Sebastiana Trojaka Marszałka Województwa - Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Pana Marka Nowosadzkiego Wicestarosty Krasnostawskiego oraz Pana Artura Sawy Wójta Gminy Łopiennik Górny i jednoczesne podziękowanie za otrzymany chleb. Następnie chleb został pokrojony przez starostów dożynek oraz przez obecne władze i został rozdany mieszkańcom.

Wójt Gminy Artur Sawa uroczyście powitał zaproszonych gości oraz wygłosił przemówienie słowami: Dzisiaj, w uroczystym dniu święta plonów, wszyscy pochylamy czoła przed rolniczym wysiłkiem i trudem. Wyrażamy dziś szczególne uznanie i najgłębszy szacunek dla ludzkiej pracy. Przed wytężoną, codzienną pracą, która sprawia, że dary natury zamieniają się w powszedni pokarm. Człowiek nie tylko w pocie i znoju zarabia na chleb, ale także potrafi dzielić się nim z bliźnimi. I to właśnie stanowi o pełni naszego człowieczeństwa.

Od wieków bowiem chleb jest dla nas jednym z najważniejszych symboli. I podobnie jak powstały z ziarna bochenek chleba jest symbolem życia, tak samo dożynki są dla nas świętem radości i wiary…”

Następnie zabrali głos: Pan Sebastian Trojak Marszałek Województwa - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Pan Marek Nowosadzki Wicestarosta Krasnostawski, Pan Witold Boruczenko Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Grzegorz Lipa Dyrektor Wydz. Bezpieczeństwa i Zarz. Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim. Ponadto został odczytany list od Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, list od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, list od Posła na Sejm RP Pana Lucjana Cichosza, list od Pani Poseł RP Teresy Hałas.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, którą rozpoczął w pięknych strojach regionalnych zespół tańca ludowego „MŁYN”.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych rozstrzygnięto konkursy na „Wieniec dożynkowy” i „Najpiękniejszy ogród w Gminie Łopiennik Górny” oraz konkurs KRUS, który poprowadziła Pani Elżbieta Golec.

Po odczytaniu protokołów przez przewodniczącego komisji Pana Kazimierza Jasinę z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie przyznano następujące miejsca i wręczono nagrody:

„Wieniec dożynkowy”

- Laureaci:

  • KGW Łopiennik Górny
  • KGW Dobryniów nad Wieprzem

Pozostałe wieńce KGW Wola Żulińska, KGW Łopiennik Dolny, Towarzystwo Przyjaciół Borowicy otrzymały równorzędne nagrody.

 

 

Najpiękniejszy ogród w Gminie Łopiennik Górny”

- Laureaci:

  • Alicja Sysa z Dobryniowa
  • Janina Kosmala z Borowicy

- Wyróżnienie:

  • Wiesława Danko z Łopiennika Dolnego-Kolonii

 

Następnie rozpoczęto biesiadę w wykonaniu artystów SCENY JUNO. Kolejno zaprezentowali się: Kapela Łopieńczacy, Kapela Aleternatywy 5, Zespół Arabeska.

Tegorocznymi gwiazdami wieczoru byli: zespół FOX oraz zespół LOVERBOY. Zabawę taneczną uświetnił zespół MONDEO.

Dziękujemy darczyńcom tegorocznych Dożynek Gminnych, którymi byli:

Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Przedsiębiorstwo Handlowe „KRAUTEX” Pan Bogusław Domański, Salon Fryzjerski Pani Monika Delekta, Metalgroup Pan Grzegorz Wlizło, Transport towarowy Pan Krzysztof Chomczyński, Stowarzyszenie PATRON dzięki którym plany i pomysły udało się zmaterializować i wprowadzić w czyn, co sprawiło, że Gminne Dożynki miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim gościom oraz satysfakcję społeczności gminy Łopiennik Górny.

Dziękujemy za pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, Urzędu Gminy, obsłudze medycznej, ochronie, wystawcom, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie, placówce KRUS Krasnystaw, grupie nagłośnieniowej Vi-art oraz tym wszystkim którzyprzyczynili się do wielkiego zaangażowania w organizację i przeprowadzenie pięknego gminnego święta.

Dziękujemy za obecność i wspaniałą atmosferę oraz życzliwe przyjęcie naszych artystów.

Już dziś serdecznie zapraszamy na Dożynki Gminne w Łopienniku Nadrzecznym, które odbędą się za rok 15 sierpnia 2020 r.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3911627
«»