bn-herb.png
_0007_2.jpg
Opcje zaawansowane
Sobota, 22-02-2020,   Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Odnawialne Źródła Energii - podpisywanie umów użyczenia
05.09.2019Karol Stęplowski559
grafika

Gmina Łopiennik Górny zaprasza mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące montażu  kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do podpisania umów użyczenia swoich nieruchomości na potrzeby planowanego projektu.

Tylko mieszkańcy, którzy złożyli ankietę oraz podpiszą właściwe umowy użyczenia będą uwzględnieni przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie projektu. W celu podpisania umowy należy zgłosić się osobiście (dotyczy wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości) w Urzędzie Gminy w terminie do 16 września 2019 r.

Przypominamy, że aby wziąć udział w projekcie należy spełnić następujące warunki:

  • Wnioskodawca musi być właścicielem nieruchomości, na której planowany jest montaż instalacji (przy współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu),
  • Wnioskodawca nie może posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Łopiennik Górny z tytułu należności podatkowych, za odbiór odpadów komunalnych, dostawę wody, itd.
  • nieruchomość musi posiadać uregulowany stan prawny oraz być oddana do użytku,
  • w budynku, w którym planowany jest montaż instalacji, nie może być prowadzona żadna działalność gospodarcza lub rolnicza (instalacje wykorzystywane mogą być wyłącznie do celów mieszkalnych),
  • nie ma możliwości instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku pokrytego eternitem.

Złożenie ankiety i podpisanie umowy użyczenia nie jest tożsame z montażem instalacji. Przygotowany przez Gminę wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w ogłoszonym konkursie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i dopiero w przypadku otrzymania wsparcia będzie realizowany. Gmina Łopiennik Górny dokona wyboru wykonawcy oraz konkretnych urządzeń technicznych w procedurze przetargowej.

PDF
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
EFRR (3).jpg
Energia słoneczna.png
Gmina na mapie

Urząd Gminy w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 1
22-351 Łopiennik Górny
( 82 ) 577 30 04, 577 31 23
fax. ( 82 ) 577 30 10
geosystem.jpg
LPR.jpg
ceigg.JPG
bn2.png
bn3.png
bn4.png
bn5.png
bn6.png
bn7.png
bn8.png
bn11.png
bn1.png
bn3.png
karta_duzej_rodziny.jpg
LotLogo.jpg
mikroporady.jpg
baner 301x100.png
uenfo.jpg
Stronę odwiedziło osób: 3877149
«»